Kritiek op de RES

Wat?

Link!

RES faalt
RES ondemocratisch
Windmolens Nee op FB
Geen windmolens bij woonwijken
Ecologen over zonneweides
Kritiek op windenergie
Ruimtelijke ordening