Inspreken in de gemeenteraad

Bij uw gemeente mag u inspreken op de vergaderingen van de gemeenteraad. Bij de griffie van uw gemeente kan u opvragen wanneer de bespreking in de gemeenteraad is en spreektijd aanvragen. Zorg voor een spreektekst van 5 minuten. Meestal krijgt u niet meer tijd dan dat. (Kijk voor voorbeelden bij Utrecht, Nissewaard, Barneveld of Amsterdam.) Sommige gemeentes hebben in het coalitieakkoord staan dat ze heel veel belang hechten aan zeggenschap van de inwoners. En dat ze open en integer willen handelen. In uw inspreektekst doet u er goed aan daarop te wijzen.

  • De spreektijd van vijf minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak. Zorg er voor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4-tje.
  • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 6 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
  • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar de griffie (zie gemeente website). Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen ‘informatie’ uitdelen.
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.
  • Als u wilt dat de raadsleden zelf komen kijken naar het onderwerp dat u hebt aangekaart, vergeet dan niet om ze uit te nodigen.

Hier een goed voorbeeld van een inspreker in gemeente Barneveld: