Hoe kan ik invloed uitoefenen?

Inspraak

Heeft u nog iets te vertellen? Jawel hoor! Kijk maar eens bij Oosterhout.

Er zijn drie mogelijkheden om het gemeentebestuur uw mening te geven:

  • Spreken tijdens inspraakbijeenkomsten
  • Uw gemeenteraadslid of fractie bevragen
  • Inspreken in de gemeenteraadsvergadering of commissievergadering

Op de website van uw gemeente komt te staan wanneer en waar de inspraakbijeenkomsten zijn. Komen ze niet of zijn ze al geweest? Neem contact op met raadsleden. Bij het inspreken in de gemeenteraadsvergadering is het verstandig om de mensen mee te nemen die u steunen. Ze mogen op de publieke tribune. Voor wie inspreken geen dagelijkse bezigheid is, is steun vanaf de tribune prettig.

Inlichtingen krijgen – WOB verzoek

Zorg dat u weet waar u over praat. Dat kan door informatie te verzamelen. Stel hiervoor vragen aan de gemeente. De antwoorden die u van de gemeente krijgt tellen, die van iemand op internet niet zo. U kunt uw gemeente namelijk aanspreken op wat ze besluiten. 
U kunt informatie opvragen op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur. Dit heet een “wob-verzoek”. Maak eenvoudig en snel een Wob verzoek met onderstaande formulieren: 

Hoe heeft uw gemeente gewerkt aan de RES. (klik hier voor een standaard verzoek aangaande de RES)

Wat heeft uw gemeente aan inspraak gedaan? (klik hier voor een standaard verzoek aangaande de voorlichting over de RES)

(Let op: wees specifiek, de kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid kopieën die u vraagt.)

WOB Lochem
WOB uitgebreid

Bezwaar maken

U kunt altijd schriftelijk bezwaar maken. Maak daarvoor gebruik van de ervaringen van anderen. Een voorbeeld uit gemeente Woerden geeft houvast om uw eigen tekst op te stellen. Dit voorbeeld uit Voorne-Putten geeft ook enkele ideeën. 

Inspraak bijeenkomst
Raadslid of fractie
inspreken in de raad