Zuid-Limburg

RES plannen Het Zuid Limburg RES document
op te wekken TWh 0,925
percentage van totale regioverbruik
aantal windturbines 55
windturbinelokaties
aantal Hectare zonneveld 300
zonneveldlokaties
biogas
nucleair
schatting jaarlijkse SDE: €19,4 miljoen bij windmolens €7,3 miljoen bij zonnevelden
kosten per huishouden:

Berichten over deze RES-regio:

Meer Berichten Laden
2020-07-26T09:44:03+02:00

Geef een reactie