Goeree-Overflakkee

Animatie ontwikkeling windenergie ‘locatie Battenoord’. (Battenoordsedijk, Nieuwe-Tonge)

Mist er iets?

Is er iets niet goed in de tabel? Laat het ons weten!

RES plannen Het Goereese RES document
op te wekken TWh 0,8
percentage van totale regioverbruik
aantal windturbines 77
windturbinelokaties
aantal voetbalvelden zonneveld 200
zonneveldlokaties
biogas
nucleair
schatting jaarlijkse SDE:
kosten per huishouden:

Gemeentes in deze regio:

De regio Goeree-Overflakkee bestaat uit 1 gemeente: Gemeente Goeree-Overflakkee.

Op de gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.

wanneer klimaatneutraal/energieneutraal ?
lokale actiegroep: 3MO

Stichting Mallemolens

2021-03-06T12:30:26+01:00

Geef een reactie