Over ons:

RESinbeeld.nl is een initiatief van de vorig jaar opgerichte stichting Climate Intelligence (CLINTEL). CLINTEL fungeert als een waakhond van zowel de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. CLINTEL is niet tegen klimaatbeleid maar maakt zich wel grote zorgen over de in onze ogen onrealistische doelen die daarbij gesteld zijn en de impact die dat gaat hebben op alle Nederlanders. Bij klimaatbeleid kijken we vooral naar de enorme kosten die gemaakt gaan worden en die vaak onvoldoende transparant zijn. Maar we kijken ook naar de enorme impact die het klimaatbeleid gaat hebben op de leefomgeving van de burgers en dat doen we op RESinbeeld.nl. Dus we gaan letterlijk (door animaties te maken, foto’s en kaarten te tonen) in beeld brengen wat de RES voor de Nederlandse burgers gaat betekenen. Daarbij kunnen we niet zonder uw hulp. Dus we dragen zoveel mogelijk materiaal aan waarmee u zelf in uw eigen gemeente of provincie aan de slag kunt gaan.

Lange tijd is klimaatbeleid een spel van mooie woorden geweest. Politici buitelden over elkaar heen in hun goede bedoelingen en als de een 20% CO2-reductie in jaar X voorstelde dan ging de ander daar moeiteloos overheen met 30% reductie in jaar Y. In de praktijk gebeurde er niet veel en doelen uit het verleden zijn zowel nationaal als internationaal nooit gehaald. De laatste jaren komt daar verandering in. Aan het Energieakkoord uit 2013 worden tientallen miljarden euro’s uitgegeven, wat geleid heeft tot de bouw van vele windmolens, zonneparken en biomassacentrales. Daar bovenop komt nu het Klimaatakkoord dat moet leiden tot 49% CO2-reductie in 2030. Bovendien heeft het kabinet besloten dat alle huizen van het gas af moeten. Los van de torenhoge kosten en dus de gevolgen voor de portemonnee van de burger gaan deze plannen het Nederlandse landschap ingrijpend veranderen. Want zon, wind en biomassa nemen veel ruimte in beslag, hebben invloed op biodiversiteit en op de waarde van woningen in de directe omgeving. De overheid heeft besloten dertig nieuwe regio’s in het leven te roepen (de Regionale Energie Strategie, RES) en elk van die regio’s moet uiterlijk 1 oktober 2020 een plan indienen welke maatregelen in die regio gaan bijdragen aan de 49% CO2-reductie van het kabinet.