Uw gemeenteraadslid of fractie

Uw gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. U bent onderdeel van het volk. Als u niet vertelt wat het volk wil, denkt de volksvertegenwoordiger het zelf wel te weten. Overigens is uw stem bij verkiezingen geheim, dus de enige die weet wie uw raadslid is bent uzelf. U vindt het emailadres van raadsleden op de gemeente website. Soms ook het telefoonnummer. U kunt raadsleden vragen hoe ze gaan stemmen over de RES. U kunt ze vragen waarom. Ook als ze al gestemd hebben. Ook kunt u ze de vragen uit “Vragen over de RES” stellen. Als er een raadslid is wat het met u eens is, kunt u vragen of dit raadslid aan de burgemeester en wethouders om uitleg wil vragen.

De gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid om schriftelijk formele vragen te stellen aan de burgemeester. Die moet schriftelijk antwoorden. De andere gemeenteraadsleden krijgen de beantwoording ook te zien. Een goede mogelijkheid om de gemeenteraad de feiten onder ogen te laten zien dus.