RES-regio Amersfoort

(Onderstaande tabel aanvullen? Kan altijd! Laat het ons weten.)

RES plannen Het Amersfoortse RES document
op te wekken TWh 0,5
percentage van totale regioverbruik 8%
aantal windturbines 17
windturbinelokaties 2
aantal Hectare zonneveld 180 (grootste deel op bedrijfsdaken)
zonneveldlokaties 14
biogas/massa 8.9% totale energiemix 2030
nucleair 0
schatting jaarlijkse SDE: €9,1 miljoen (ex biogas/massa)
kosten per huishouden:

Berichten over deze RES-regio:

Meer Berichten Laden
2020-07-20T18:38:49+02:00

Geef een reactie