Wordt dit uw woonomgeving?
Regionale Energie Strategie in beeld2020-05-23T21:43:06+02:00

Er komen honderden windturbines en zonnevelden. “RES in Beeld” wil laten zien wat dat voor uw omgeving betekent.

De wethouders in uw regio hebben opgeschreven hoeveel windturbines en zonnevelden in uw gemeente komen, en waar. Dit heet de Regionale Energie Strategie. Binnenkort beslist uw gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie. Er is ook afgesproken dat u als inwoner inspraak krijgt. Dat gebeurt met inspraakbijeenkomsten. U mag op die bijeenkomsten uw geluid laten horen. Maar er zijn nog meer manieren.

Bent u naast inwoner ook raadslid of statenlid? Laat ons helpen met uw oordeelsvorming over de RES!

Inwoner
Raadslid
Statenlid