Waar staat de raad?

Het college heeft ingestemd met de RES van uw regio. U bent er om het college te controleren. In de regio is de stem van de meerderheid van de duurzaamheidswethouders doorslaggevend geweest voor de invulling van de RES. De RES beslissingen zijn door wethouders uit andere gemeenten gemaakt. Over wat u voorgelegd wordt door uw college is het de vraag of het gemeentelijk belang voldoende is meegewogen. Het kan goed zijn dat u al summier geïnformeerd bent in de aanloop naar de RES. Nu wordt het tijd om uw college te controleren. Dat kan bijvoorbeeld door vragen te stellen. Voorbeelden daarvan vindt u hieronder. Ze zijn gecategoriseerd onder “Financieel”, “Technisch” en “Proces”. Is er bijvoorbeeld een MKBA van de maatregelen in uw gemeente?

Statenleden: Wat doet de Provincie?

De RES-regio’s lopen niet overal langs de provinciegrenzen. Dat kan betekenen dat binnen de provincie andere RES-oplossingen worden voorgesteld. Heeft u als statenlid hier nog wat over te zeggen? Wat is de rol van de Provincie? Veel gedeputeerden geven aan dat ze het bod uit de RES-en steunen. Welke zeggenschap heeft u eigenlijk? Het ruimtelijk beleid is een Provinciale aangelegenheid. Heeft u inzicht in waar u voor stemt als u de RES boven het Provinciebeleid zet? Waarom wordt de nadruk op zon en wind gelegd? Wat als het ‘s nachts niet waait?

Wat heeft de provincie aan voorlichting gedaan? Provincie Friesland meldt op haar site dit:

Energietransitie: in het kort

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Onze energievoorraad van olie en gas raakt op. En de energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom moeten wij in actie komen.

Wanneer raken olie en gas op? Wat is de prijsontwikkeling van aardolie en aardgas gecorrigeerd voor inflatie? 

Stel de juiste vragen aan het college. Deze helpen u al op weg: