Waar staat de raad?

Het college heeft ingestemd met de RES van uw regio. U bent er om het college te controleren. In de regio is de stem van de meerderheid van de duurzaamheidswethouders doorslaggevend geweest voor de invulling van de RES. De RES beslissingen zijn door wethouders uit andere gemeenten gemaakt. Over wat u voorgelegd wordt door uw college is het de vraag of het gemeentelijk belang voldoende is meegewogen. Het kan goed zijn dat u al summier ge├»nformeerd bent in de aanloop naar de RES. Nu wordt het tijd om uw college te controleren. Dat kan bijvoorbeeld door vragen te stellen. Voorbeelden daarvan vindt u hieronder. Ze zijn gecategoriseerd onder “Financieel”, “Technisch” en “Proces”. Is er bijvoorbeeld een MKBA van de maatregelen in uw gemeente?

Financieel
Technisch
Proces