Informatieproces

  • Hoe verloopt het beslissingstraject voor de RES?
  • Wat heeft de raad te zeggen over de RES?
  • Welke inspraak heeft de gemeente georganiseerd?
  • Wat heeft de gemeente gecommuniceerd over de RES met de raad?
  • Wat heeft het college gedaan om de belangen van inwoners te beschermen?
  • Heeft het college de RES gebruikt om afspraken te maken met andere gemeenten over andere onderwerpen dan energie?
  • Op welk moment had de gemeente de inwoners ingelicht?
  • Welke informatie hebben de inwoners en raad gekregen?