Veelgestelde vragen2021-05-17T10:14:22+02:00
Hoe worden de afbeeldingen gemaakt?2021-05-17T09:43:17+02:00
We kregen van Freek de vraag om zijn toekomstig uitzicht te visualiseren. Hij is ingeloot voor een nieuwbouwwoning in Culemborg, waarbij er 270 meter hoge windturbines op circa 2km afstand zullen komen. Om voor hem een goede schatting te kunnen maken van hoe groot deze impact is vanuit zijn achtertuin wil hij dit gevisualiseerd zien. En dan kom je natuurlijk bij RES in Beeld terecht.

Zijn foto geeft ons een goede gelegenheid om te laten zien hoe het werkt;
Op de foto staat een bestaande kleine windturbine met een ashoogte van 80 meter. We weten hoe ver weg hij staat van de waterlinieweg. Nu weten we de kijkhoek. Daar trekken we een horizontaal hulpstreepje langs. Nu weten we dat iets wat op 2000 meter afstand staat bij die kijkhoek een berekende hoogte heeft van  140 meter. Doe er 25 meter (2/11e deel) bij en je hebt de toekomstige molen.
Hoe waarheidsgetrouw is dat? We weten niet of het een witte of grijze wordt, dus dat is een gokje. We weten ook niet of de toekomstige molen precies op dit punt staat. Het kan een meter of 40 schelen. Wat we wel weten is dat de hoogte in het plaatje binnen redelijke tolerantiegrenzen klopt. Pas als Freek volgend jaar een foto stuurt als alles er staat weten we hoe waarheidsgetrouw het precies is. Voor nu valt dit binnen redelijke tolerantiegrenzen.
Dus Freek, als antwoord op jouw vraag, dit wordt het ongeveer:

Hoe bereken je de subsidie?2021-05-17T09:52:04+02:00

Hoeveel betaalt de stroomconsument nou mee aan windturbines en zonnepanelen?

De berekening ervan lijkt wat complex, omdat er alleen als er stroom geleverd wordt geld bijgelegd wordt door de stroomconsument. Dat betekent dat je niet zomaar kan zeggen: 1 windturbine kost de gemeenschap 500.000 € per jaar. De berekeningen van de Noordelijke rekenkamer (zon en wind) zijn uitgebreid en nauwkeurig, maar geven een resultaat voor het eerste exploitatiejaar. Wij gebruiken een eenvoudige methode voor een bedrag per jaar. Om uit te rekenen wat het u en uw buren gaat kosten gebruiken we de Remi-methode. Die werkt zo:

Windturbine

Vermogen windturbine in MW x aantal vollasturen x subsidie per MWh = hoeveelheid subsidie per jaar Cijfervoorbeeld: Windturbine heeft vermogen van 5,6 MW Aantal uren dat die 5,6MW wordt geleverd 3000 Subsidie per MWh 28€ Er zijn dus 2 variabelen: Die 3000 uur per jaar kan meer of minder zijn (afhankelijk van de wind) en de subsidie per MWh. Die laatste is complex; de exploitant krijgt het verschil tussen marktprijs en de kostprijs plus marge. We hebben jaarrekeningen nodig van windexploitanten om de exacte subsidie te bepalen. Wie ons daaraan kan helpen is welkom. De berekening levert in het cijfervoorbeeld een subsidiebedrag op van 470.000€ per jaar. Deel dat door het aantal huishoudens in de gemeente en dan weet je hoeveel het per huishouden zou kosten. Hier zitten niet de kosten bij van het uitbreiden van de netwerkcapaciteit om de windturbines aan te sluiten. Die zitten ook op de stroomrekening.

Voor zonneparken werkt het zo:

Vermogen zonnepark in MW x aantal vollasturen x subsidie per MWh = hoeveelheid subsidie per jaar Cijfervoorbeeld zonnepark: Aantal Hectare zonnepark 10 Vermogen per hectare 0,8MW aantal uren dat die 0,8MW geleverd wordt 950 Subsidie per MWh 32€ De berekening levert in het cijfervoorbeeld een subsidiebedrag op van 243.200€ per jaar. Deel dat door het aantal huishoudens in de gemeente en dan weet je hoeveel het per huishouden zou kosten. We hebben jaarrekeningen nodig van zon-exploitanten om de exacte subsidie te bepalen. Wie ons daaraan kan helpen is welkom. Hier zitten niet de kosten bij van het uitbreiden van de netwerkcapaciteit om de zonneparken aan te sluiten. Die zitten ook op de stroomrekening.

 
 
Hoeveel subsidie krijgt een windpark?2021-05-17T09:47:37+02:00

De Noordelijke Rekenkamer heeft rapporten uitgebracht over de Wind en zonneparken in de regio. Het noorden heeft grote parken in de planning, en er gaat dus ook veel subsidie naartoe. Dat gaat grotendeels naar de banken blijkt. De hoeveelheid geld die er bij moet ontstijgt onze verwachtingen. We gebruikten tot nu de methode Kees Remi, die wat bescheiden afsteekt tegen de berekening voor dit park;

Meer dan 600.000 € per molen per jaar!

De aanleg van het park verdeelde de anders zo nuchtere Groningers. Hoe dan ook, ze gaan allemaal meebetalen want de Raad van State keurde het plan goed.

Wind­park N33 mag er ko­men

Gepubliceerd op 29 mei 2019
Het windmolenpark N33 in de omgeving van Veendam in Groningen kan er komen. In een ruim 200 pagina’s tellende uitspraak van vandaag (29 mei 2019) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard… (Lees verder)
Hoeveel subsidie krijgt een zonne-akker?2021-05-17T09:50:42+02:00

Wat levert dat nou op, zo’n zonneveld Vlagtwedde?

We hebben geluk; De Noordelijke Rekenkamer heeft een uitgebreid rapport waar we dit bewuste zonneveld in vonden. In het eerste jaar gaat er bijna 9 miljoen € subsidie in. Dat is zo’n 750 euro per huishouden per jaar. Extra. De subdsidie is meer dan 2 maal zoveel als er aan stroomwaarde wordt opgewekt. Gemeente Westerwolde krijgt €265.716 aan OZB en Plaatselijk Belang Harpel €12.500. De enigen die er echt veel wijzer van worden zijn de bank en de exploitant.

Wat zijn de plannen in uw omgeving?2021-05-17T09:55:57+02:00

Het kan zijn dat er in uw omgeving al vanalles op stapel staat. Wij raden aan om allereerst op de RES-site van uw regio te gaan kijken. Die vindt u hier. Daarnaast kan uw gemeente zelf al plannen hebben. Die zijn dan te vinden op de website van uw gemeente. Ook die vindt u hier.

Wie maakt deze site?2021-05-17T10:04:29+02:00

Deze site is een initiatief van Clintel. Tientallen vrijwilligers leveren beeldmateriaal aan en bewerken de beelden door de toekomstige windturbines en zonnevelden er in te monteren. Naast de vrijwilligers zijn er een tiental ingehuurde krachten die dronebeeld maken, artikelen schrijven, video’s editen, administreren enzovoorts.

Hoe kan je beeld laten maken?2021-05-17T10:11:21+02:00

We maken ook beeld voor jou! Hoe? Zo!