RES in Beeld maakt ook beeld voor jou!

Nu al weten hoe de omgeving eruit gaat zien? Dat kan! Wij maken afbeeldingen van de toekomst. Onze service is er voor overheden en bedrijven, en voor anderen (zoals inwoners).  Voor inwoners hebben we een kosteloze optie. Ons gratis concept is eenvoudig: Op de site staat per RES regio een link naar de RES documenten. Daarin staan de lokaties die de overheid bruikbaar vindt voor zonneparken en windturbines. Zoek uw woonplaats op die kaarten op. Staat er een “zoekgebied” of “mogelijke lokatie” in de buurt? maak foto’s of video volgens deze instructie een stuur ze op. We hebben wel de voorwaarde dat we de beelden en de bewerking mogen publiceren. Buiten de RES om kunnen er ook plannen zijn. Let op de lokale media en de gemeentelijke aankondigingen. Ook van die plannen maken we beeld. Hoge eisen en in opdracht voor uw bedrijf, Provincie of Gemeente? Kunnen we regelen! Maar daar zijn (zeker bij video) wel kosten aan verbonden. Voor informatie mail contact@resinbeeld.nl