Inspraakbijeenkomsten

Zo’n bijeenkomst, heeft het zin om er te zijn? Kortweg: Ja! De gemeente gebruikt het organiseren van die bijeenkomsten om uit te leggen dat er draagvlak is. Als iedereen die kritisch is wegblijft, lijkt het nog of de gemeente gelijk heeft ook. Op de site zijn verschillende voorbeelden van succes te vinden. (In Voorne-Putten werd zoekgebied geschrapt uit de gemeentelijke Nota, in Utrechtse Heuvelrug werd de termijn voor klimaatneutraliteit opgerekt tot 2050, in Oosterhout vervalt een windturbine… Er zijn talrijke voorbeelden van inwoners die invloed hebben.
Door de Corona crisis leek het erop dat de inspraak niet door kon gaan. In sommige gemeenten is de RES al zonder inspraak overgenomen. Sommige gemeenten communiceerden niks hierover, anderen zoiets:

Vanaf 1 april is er op het online platform (www.resregioamersfoort.nl) een reactieformulier beschikbaar waar iedereen die dit graag wil, een reactie kan insturen over de Regionale Energie Strategie van de Regio Amersfoort. Het online reactieformulier blijft tot en met 30 april beschikbaar. Alle ingestuurde reacties worden gebundeld en aan de stukken toegevoegd die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap.

U ziet dat “belangenorganisaties” ook worden uitgenodigd. Die zijn er dan ook altijd bij. Op een inspraak of voorlichtingsavond kijkt uw gemeentebestuur hoe hun plannen vallen bij inwoners. Zo’n avond wordt meestal bezocht door degenen die een belang hebben bij de besluiten. Vandaar dus: “belangenorganisaties”. Zijn die onafhankelijk? Nee. Voor de RES bijeenkomsten zal dat niet anders zijn. Dit zijn uitstekende momenten om uw stem te laten horen. Wat kan u daar zeggen? Zie voor voorbeelden “Vragen over de RES”. Het is verstandig met meerdere mensen te gaan. Dan kunt u de vragen verdelen. Neem de vragen en antwoorden die u krijgt op met uw telefoon, dan kunt u er later naar verwijzen.