Voorlichting zonneveld

Schimmige voorlichting over zonneveld

(Ook eens naar zo’n bijeenkomst? Check het menu “inspraak“, daar vindt u de mogelijkheden.)

Het “betrekken van inwoners” kan je op verschillende manieren opvatten. Helaas. Dit is een verslag van een bijeenkomst waarbij een ontwikkelaar van zonnevelden en een landeigenaar inwoners voorlichten. De doelstelling leek “financiers zoeken”. Dat is voor de gemeente prettig omdat die kan zeggen dat het “met de bevolking” is uitgewerkt, en de ontwikkelaar komt aan geld zonder lening bij de bank. Dat de inwoners van de gemeente al meebetalen wordt niet benadrukt. Maar die betalen via hun energierekening de subsidie voor de ontwikkelaar en de landeigenaar. In totaal zo’n 7 miljoen euro.

Let wel: Het ligt in de bedoeling dit veld na 15 jaar te ontmantelen. Dan vervalt de subsidie namelijk. Berekeningen met bespaarde CO2 gaan uit van 25 jaar diensttijd, maar daar mag je dus 40% van aftrekken.

Een bezorgde inwoner was erbij en vertelt erover:

Het belang van de landeigenaar was simpel. Het zonneveld bracht meer op dan de agrarische activiteiten die er nu op plaats hadden. De landeigenaar vond het dus een mooi plan en alle technische nadelen van zonnepanelen waren hem onbekend. Daarvoor verwees hij naar de techneuten.

De kern van de kritiek was dat zonnestroom geen fossiele energie overbodig maakt, en dat het dus voor klimaatverandering door de mens geen significant effect heeft.

De techneut (in werkelijkheid ontwikkelaar die ook windturbines exploiteert) kwam al snel met de opmerking dat de bezorgde burger naar Marcel Crok luisterde. Dat was blijkbaar ongeoorloofd. Is het beter om naar Greta Thunberg te luisteren? En als je ergens naar geluisterd hebt, telt je mening dan niet? Maar dat gaat dan ook op als je luistert naar Greta toch?

De wetenschap was het er toch wel over eens dat er klimaatopwarming komt. (Zoals de wetenschap het er ook over eens is dat er weer een ijstijd komt. De termijn moet je erbij weten om er echt iets van te vinden.) Op zich geen probleem, maar er zijn effecten die worden gevreesd. Met name zeespiegel stijging. Hoeveel de laatste eeuw wist hij niet, kwam geen getal. Noemde weer de 99% van de wetenschap. Onze burger zei dat er vaak bij 1% dan nog de oplossing ligt. Wetenschap is geen democratie. De zeespiegelstijging is ongeveer 19cm per eeuw en de deltacommissaris geeft aan dat de dijken de komende 500 jaar hun taak aankunnen.

Op de vraag hoeveel subsidie er bij moet gaf de ontwikkelaar wel toe dat er subsidie op zit, maar verklapte niet hoeveel. Of hij zo’n project zou willen doen op basis van de grondprijs van industriegebied en tegen marktprijs stroom leveren zonder enige vorm van subsidie? Nee, dat zag hij niet zitten. Logisch, het is een verliesgevende onderneming die met subsidie overeind moet worden gehouden. Dat hij geen cijfers geeft maakt het voor ons heel lastig om verder te rekenen, we moeten dan een aanname maken. Het zou in dit geval kunnen gaan om zo’n 470.000 euro per jaar. (Hierbij hebben we 5 cent per kWh aan subsidie doorgerekend.) Het plan kost de huishoudens feitelijk 157 euro extra op de stroomrekening.

Het eigen huis van de ontwikkelaar in Houten was niet “klimaat neutraal”. Kon niet want de twee buurhuizen waren te hoog en gaven schaduw op zijn dak. De ontwikkelaar zou liever 1 grote windturbine plaatsen i.p.v . 13 Ha zonnepanelen. Dat vergde minder zorg en hij vond ze ook mooi. Kunnen we die windturbine dan niet beter in de bebouwde kom van Houten zetten? In de buurt van al die mensen die ze zo mooi vinden?

Rekenen was niet het sterkste punt van de ontwikkelaar, hij beweerde 6000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien met het park. Dat de cijfers uit zijn prospectus niet strookten met de claim wilde hij niet weten. Geconfronteerd met de cijfers was hij niet bereid door te rekenen. De helft klopte niet volgens hem. Maar minder dan 6000 was wel waarschijnlijk.

“De CO2 uitstoot is al enorm is afgenomen door de productie van windmolens en zonnepanelen.” Vertelde de ontwikkelaar. Hier had hij geen cijfers voor de onderbouwing bij. De stelling was dus onbewezen. Gelukkig hebben we de emissieregistratie en de productiecijfers.

Dit plan moet 15 jaar mee gaan en dan willen zij de grond weer gezond maken door er gewassen op te gaan telen. Bij de onttrekking van grond voor de Nederlandse voedselproductie had de ontwikkelaar nooit stilgestaan. Eten zat! Ja, maar dat is waar geld gemaakt wordt, en het zonneveld kost geld.

Bij zo’n project met subsidie moeten de boeken regelmatig open voor de overheid en als het rendement, inclusief subsidie, méér dan 10% is dan moet het meerdere terugbetaald worden. Elke ondernemer zou met liefde tekenen als hij met garantie 10% marge krijgt door subsidie.

Het waren een leuke drie kwartier. Eigenlijk waren zij op zoek naar investeerders en niet naar critici.

Ook bij een voorlichtingsbijeenkomst geweest of iets gedaan met inspraak? Wij horen het graag!

Door |2020-10-04T18:09:53+02:009 juli 2020|Nieuws|0 Reacties

Geef een reactie