Gemeenten wekken verkeerde indruk bij inwoners met visualisaties windturbines

Beeld volgens actiegroep

Beeld volgens gemeente

Door Bert Weteringe, 4 maart 2024

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hebben plannen om de Rosmalense polder te veranderen in een industrieel windpark. Deze plannen zijn gepresenteerd als het concept Voorkeursalternatief voor de Duurzame Polder. Volgens dit concept moeten er 20 tot 22 windturbines komen met een tiphoogte van 260 meter. Omdat er aan participatie moet worden gedaan, werd er een online consultatie voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd.

Tijdens deze consultatie werden visualisaties weergegeven die de landschappelijke situatie met de toekomstige windturbines vanuit verschillende perspectieven lieten zien.  Voor de visualisaties is gebruik gemaakt van het programma Windplanner. Windplanner is een specialistisch softwarepakket om windturbines realistisch te visualiseren in Google Street View.

Uit onderzoek van vereniging GROEN inZICHT, een bewonerscollectief dat tegen de komst van een grootschalig windpark in de Rosmalense polder is, blijkt echter dat deze visualisaties geen goede indruk geven van de werkelijke visuele impact voor de bewoners rondom de polder. Volgens Theo van der Meijs, bestuurslid GROEN inZICHT, komt dit onder andere doordat ze niet vanuit de woonkernen zijn gemaakt. Daarnaast geeft hij aan dat de gekozen grootlenshoek een vertekend beeld geeft ten opzichte van het waarnemingsvermogen van de mens.

Als reactie op de door de gemeenten gepresenteerde visualisaties heeft GROEN inZICHT zelf ook visualisaties gemaakt met de Windplanner software. Dit is vooral gedaan om de visuele impact te laten zien voor bewoners van woonwijk de Groote Wielen. De visualisatie van de gemeenten is hieronder vergeleken met die van GROEN inZICHT. De verschillen spreken voor zich. GROEN inZICHT wil dan ook dat de consultatie opnieuw gaat plaatsvinden, maar dan met visualisaties vanuit de verschillende woonkernen, waarop ook andere objecten (woningen) te zien zijn.

Theo van der Meijs: “We hebben sterk de indruk dat de projectgroep Duurzame Polder bewustde visualisaties rooskleuriger wilden maken. Wij accepteren dat niet en verwachten van de projectgroep aangepaste visualisaties. Bewoners en belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen de online consultatie opnieuw te doorlopen, met betere visualisaties.”

De bevindingen van vereniging GROEN inZICHT geven het belang weer van een visualisatie vanuit het juiste perspectief en dat is precies waar RES in Beeld zich sterk voor maakt.

 

Bron: Persbericht GROEN inZICHT 22 februari 2024

Door |2024-03-28T20:05:00+01:0028 maart 2024|'s-Hertogenbosch, Nieuws, Oss|0 Reacties

Geef een reactie