Rekenen aan subsidie

Onderstaande kritiek van Kees Remi, inwoner van gemeente Oss is de moeite waard. Hij schrijft:

Half miljard voor RES van Oss

In de startnotitie RES staat bij 2.1:

2.1 Huidige CO2 uitstoot
Sturen op CO2-reductie vormt de rode draad in de RES.
Dit is uitgewerkt in het Klimaatakkoord en zal in de Klimaatwet worden verankerd.
2.2 Gezamenlijke regionale opgave
Gemeenten onderschrijven dat het noodzakelijk is om samen te werken.
CO2 houdt zich namelijk niet aan (gemeente)grenzen. Als een gemeente volledig verduurzaamt en de buurtgemeente(n) lukt dat niet dan zijn de doelstellingen van geen enkele gemeente gehaald.
Elke gemeente heeft dus een verantwoordelijkheid als het gaat om CO2-reductie.

Bovenstaande is een misleidende manipulatieve tekst.
Uit deze tekst kan worden geconcludeerd dat de energietransitie nu al is mislukt.
CO2 houdt zich aan geen enkele grens.

Het bouwen van kolencentrales gaat wereldwijd gestaag door, in Japan worden 22 nieuwe kolencentrales gebouwd.
Duitsland stapt over op aardgas, tot dit is gerealiseerd blijven Duitsers tot 2038 bruinkool opgraven en verstoken.
Het CO2 gehalte zal dus blijven stijgen ook met 49 windmolens en 700 ha zonnepanelen in de polder.
De CO2-uitstoot verspreidt zich over de dampkring ook boven de Noord-Brabant.


In dit krantenartikel is verwoord hoe de Osse bestuurders denken over de energietransitie.
Over een berekening van kosten en baten wil men niets weten.  
In reactie op vragen laat het gemeentebestuur mede namens de gemeenteraad het volgende weten:
” Of en in hoeverre de plannen van ontwikkeling financieel rendabel zijn, is aan de ontwikkelaars.
Als gemeente willen wij wel een goed gevoel hebben bij de haalbaarheid van de businesscase”.

De subsidies voor de wind – en zonneparken worden voornamelijk opgebracht door huishoudens die zich geen airco of terrasverwarming kunnen permitteren.
49 windmolens
Uitgaande van 3000 vollasturen is de berekening voor één Vestas 4,2 MW in de polder als volgt:
3000  x 4,2 MW = 12600 MWh
SDE+ Wind op land < 7,0 m/s Het maximum basisbedrag is 6,7 €ct./KWh Het maximumaantal vollasturen is 3000 Capaciteitsfactor 3000/8760 = 34 % Correctiebedrag is 3,9 €ct./KWh Bijdrage SDE+ 6,7  – 3,9 = 2,8 €ct./KWh Maximum subsidiabele jaarproductie 4,2 MW x 3000 = 12600 MWh Bijdrage SDE+ 12600000 KWh x 2,8 €ct./KWh  = € 352800,- In 15 jaar > 15 x € 352800,- = € 5.292.000, –  subsidie
x 49 windmolens = € 259.308.000, – 
700 ha zonnepanelen 
Opbrengst 800 MWh/ha
Subsidie € 23 ,- /MWh
aantal vollast uren 950. Capaciteitsfactor 950/8760 = 11 %
Subsidieopbrengst per ha 800 MWh x € 23,- = € 18400 ,- / jr
700 ha x € 18400,- =  € 12.880.000, – /jr
In 15 jaar > 15 x € 12.880.000,- = € 193.200.000 ,- subsidie
Totaal in 15 jaar € 259.308.000,-  + € 193.200.000,–  = € 452.508.000 ,-
Met alle netwerkkosten en voorzieningen gaat het ver over een half miljard.
Door de huishoudens op te brengen, maar die wordt niets gevraagd.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering gaan de gesprekken vnl. over de procedure of interpretatie van teksten.
De landelijke partijen in de gemeenteraad SP, CDA, VVD, D66 en GroenLinks hebben het klimaatakkoord ondertekend en zullen ook met de inrichting van de duurzame polder instemmen.
Soms wordt het goede gevoel nog verstoord door een inspreker, maar deze kunnen worden genegeerd.
-Einde citaat
Dat laatste is wat te negatief: Inspraak in de gemeente Oosterhout leidde bijvoorbeeld tot resultaat. Bovendien komen er verkiezingen aan. De raadsleden hebben weer een kans om hun beste beentje vóór te zetten voor de inwoners. Dan moet u alleen even helpen met uitleggen wat u vindt dat ze moeten doen.
Verder is dat half miljard een tikje te positief; Het gaat tussen Oss en den Bosch over meer windturbines dan 49.
Door |2020-10-04T18:09:51+02:0014 juli 2020|Noord-Oost Brabant, Oss|1 Reactie

Eén reactie

Geef een reactie