Financieel

 • Welke kosten maakt de gemeente nu om CO2 te verminderen?
 • Welke kostenstijging verwacht de gemeente door de RES uitvoering voor de inwoners?
 • Welk deel van de stroomprijs bestaat uit belastingen en netwerkdiensten?
 • Welk deel van de stroomprijs is daadwerkelijk stroom?
 • Wordt de stroom uit gas en kolencentrales duurder door inpassing van wind en zonne-energie?
 • Wat zijn de kosten als de gemeente ipv uitstoot verminderen zich richt op uitbreiding van rioolcapaciteit en opvang van regenwater?
 • Wat is de kostentoename van de netbeheerder voor het aansluiten van de duurzame energie en hoeveel stijgt daarmee de energierekening voor de inwoners van de gemeente?
 • Hoeveel SDE is er jaarlijks nodig voor de beoogde windturbines in de gemeente?
 • Hoeveel is dat per huishouden in de gemeente?
 • Wie krijgt die SDE subsidie?
 • Wat heeft het college met die SDE ontvangende partij afgesproken over de RES?
 • Hoe versterkt dit de economie voor iedereen?
 • Wie draagt de kosten voor het na 20 jaar opruimen van de windturbines?