Bergen (L.)

“Energielandschap”, een term die we vaker tegenkomen. In Limburg kan het een tandje deftiger: “Energielandgoed”. Daar hoort ook een bezoekerscentrum bij natuurlijk. Een inwoner stuurde deze beelden in:

In gemeente Bergen Noord Limburg is een plan voor “Energielandgoed Wells Meer“.

Een “Energielandgoed” van 440 hectare met o.a. het (voorlopig) grootste zonneveld van Nederland, 4 windturbines, een energieboulevard en een innovatieve zone met een bezoekerscentrum, duurzame bedrijvigheid en testvelden. Het Energielandgoed is goed voor een bijdrage van 24% aan de RES van noord en midden Limburg.

Het plan bevindt zich in een vergevorderd stadium en wordt in eigen beheer door de gemeente Bergen (13.000 inwoners) uitgevoerd, het bestemmingplan is gewijzigd, de vergunningen zijn verleend. Momenteel loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State (crisis en herstelwet).

De gereserveerde oppervlakte voor zonne-energie is 271 HA verdeeld in intensieve velden (zowel in zuid als in oost-west richting) en een zonnepark (minder intensief : 25 % “bebouwd”).

In totaal wordt er tussen de 296 en 326 MWp vermogen opgesteld, de totale opgewekte zonne-energie per jaar wordt tussen de 281.000 en 309.000 MWh per jaar. (schatting: tussen de 850.000 en 1 miljoen zonnepanelen) Dat komt neer op bijna 6 miljoen euro subsidie per jaar.

Er komen vier windturbines van max. 250 meter hoogte, met een windturbinevermogen van 5,6 MWp in totaal dus 22,4 MWp opgesteld windvermogen, 78.400 MWh per jaar. Dat komt op zo’n 2 miljoen euro subsidie per jaar.

In totaal is er dus 8 miljoen euro subsidie nodig voor alleen het park. Dat komt neer op 1300 euro per huishouden in de gemeente Bergen. De extra kosten voor aanleg van de bekabeling zitten daar nog niet bij.

Fotoboven: zandpad naar links: richting zuid/west, drone op ongeveer 6 meter hoogte

Toekomstig gebied:

Vooraan zonnevelden in oost/west opstelling, op 1,60 meter hoogte, intensief “bebouwd” (75% , bijna volledig oppervlakte bebouwd alleen paden tussen de zonnepanelen). Drie windturbines van 250 meter hoogte zichtbaar.

Het witte gebouwtje ligt precies op de energieboulevard. Dit gebouw wordt gesloopt en daar komt het bezoekerscentrum van 10 meter hoogte

Links (west) van het witte gebouwtje aan de energieboulevard is de innovatieve zone (blauw gebied). Dit is gereserveerd voor o.a. testvelden met zonnepanelen met een toegestane hoogte van 10 meter.

Foto onder: zandweg naar rechts

Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.

RES planDe RES documenten
Op te wekken TWh
Percentage van totale gemeenteverbruik(Zoek het totale verbruik van je gemeente hier: Energietransitie)
Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal
Lokale actiegroep Hier had uw actiegroep kunnen staan
Aantal windturbines4
Windturbinelokaties1
Aantal Hectare zonneveld271
Zonneveldlokaties1
Biogas vergister
Nucleair0
Schatting jaarlijkse SDE subsidie€8 miljoen
Subsidiekosten per huishouden€1300
Door |2021-05-30T14:22:46+02:0030 mei 2021|Bergen (L.), Noord- en Midden Limburg|0 Reacties

Geef een reactie