In het gebied leven een aantal beschermde diersoorten, zoals de noordse woelmuis en de ruige dwergvleermuis. Daarnaast huizen er bevers en lopen er herten rond. Bijzonder genoeg was dit allemaal geen probleem, want in de natuurparagraaf van de MER stond uitgelegd dat al die dieren zich juist buiten de invloedssfeer van de windturbines ophouden. Er gedisciplineerde beestjes dus en blijkbaar allemaal doordrongen van het belang van “groene” energie…

Dat het een beschermd natuurgebied is waar een deel van de molens moeten komen was sowieso geen probleem, want de Provincie regelde bliksemsnel een ontheffing.

De ruige dwergvleermuis was nog wel een dingetje, maar de exploitant beloofde een vleermuizendetector te installeren die bij het naderen van zo’n 15 gram zwaar diertje, ter grootte van een menselijke duim, snel de betreffende 187 meter hoge molen zou stilzetten. Die belofte was zo lachwekkend, die kerel werd tijdens de vergadering waarin hij dit beloofde zeer luidruchtig weggehoond.

De keuze voor deze plek als bouwlocatie is ook een grof schandaal. De Hoeksche Waard bestaat voor maar 1,5% uit bos, waarvan een klein deel beschermd natuurgebied is. Het overgrote deel bestaat uit akkerland en toch was dit bos volgens de exploitanten en gemeente en provincie een zeer geschikte bouwlocatie voor zware industrie.

-Rob