Doe die RES maar opnieuw!

Lokale partij LPF in gemeente Westland heeft geen goed woord over voor de RES van regio Rotterdam-DenHaag. In haar zienswijze op de RES verklaart ze de RES zelfs niet legitiem:

1.0
Legitimiteit:
Wij stellen vraagtekens bij de wijze waarop het Nationale Plan RES (NP RES) wordt opgewerkt naar een kennelijke vorm van besluitvorming die er niet is. Met andere woorden, door een vorm van inspraak, wordt verondersteld dat lagere overheden worden geacht vooraf te hebben ingestemd met de uiteindelijke vaststelling van NP RES. Dit is geheel buiten de Europese regel op gebied van inspraak en democratische legitimiteit om. Wij verwijzen daarbij naar het bindende verdrag van Aarhus.
De partij maakt zich zorgen over participatie. Wanneer de RES is aangenomen komt de RES in een planfase, waarbij de zeggenschap van de inwoners veel te laat begint. LPF Westland verwijst daarbij naar een verdragsregel die stelt dat de overheid in een vroeg stadium moet beginnen:
Daarom dwingt artikel 7 van het Verdrag van Aarhus tot participatie in een vroeg stadium, als alle opties nog openliggen en doeltreffende inspraak nog mogelijk is.
Het stuk is voor alle gemeenteraadsleden interessant. Daarom laten we het in zijn geheel zien:
Door |2020-10-15T17:47:48+02:0012 oktober 2020|Rotterdam-Den Haag, Westland|0 Reacties

Geef een reactie