Exelse Broek

Vlakbij Lochem ligt Exel. En vlakbij Exel zijn plannen voor indrukwekkende windturbines. We kregen deze foto van Jan die vanwege het winterse tafereel toch aan het vliegen was. Dit is onze impressie van het toekomstig landschap.

BEO klankbordgroep Energie

Protesten tegen windmolens zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. Het is ook lastig om voorstander te zijn van duurzame energie met mega-windmolens en/of tientallen hectares zonnecollectoren in het directe zicht.
De gemeente Lochem valt in dezelfde RES-regio (Regionale Energie Strategie) als Apeldoorn, Zutphen en Voorst. Plannen voor windmolens op de Veluwe lijken onmogelijk door het voorkomen van de bedreigde roofvogel wespendief (die ook in Ampsen broedt!). Plannen in Zutphen bij Leesten zijn tegengehouden door bewoners-initiatieven (te dicht bij woonwijk) en ook in Voorst en Eefde verenigen bewoners zich tegen windmolens.
De klankbordgroep is sinds het vorige verslag in het BEO-boekje nog een paar keer bijeengekomen waarbij onder andere gesproken is met een vertegenwoordiger van Liander. Daaruit bleek dat zowel gemeente als Liander sterk neigen naar clustering van windmolens en zonneparken. In januari hebben we een brief  naar het college en de raad gestuurd met betrekking tot de randvoorwaarden die we als BEO stellen voor de aanleg van zonneparken en windturbines. Er is verder door een lid van de klankbordgroep in januari deelgenomen aan een atelierweek van de RES.
Op 3 en 10 februari waren er online bewonersbijeenkomsten met een viertal begeleiders en wethouder Henk van Zeijts. In totaal namen hier ongeveer 150 mensen aan deel. Exel was met 15 mensen (merendeel klankbordgroep) goed vertegenwoordigd. In deze bijeenkomsten was de optie ‘geen windmolens’ niet bespreekbaar. Er was wel ruimte voor onderwerpen als ‘participatie’, ‘planschade’, ‘vergoedingen’ etc.  Er werden ook geen uitspraken gedaan over locaties, afstand tot woningen en maximale hoogte.
Tijdens deze online bewonersbijeenkomst werd ons meegedeeld dat de respons op de enquête van december 2020 (waarvoor we de BEO-leden hebben opgeroepen die in te vullen) heel goed was en dat men overwegend positief tegenover windmolens was. Wij hebben de exacte resultaten niet ontvangen maar gezien de respons (1270 op 33000 inwoners) zetten we onze vragen bij deze uitkomst. In welke mate we daadwerkelijk gehoord worden, is ons onduidelijk. Vanuit verantwoordelijk wethouder Henk van Zeijts is het wel duidelijk dat ze er moeten komen. Hij vindt onze buurtschap, net als enkele andere plekken in de gemeente, daar geschikt voor. Dat dit turbines zijn, die veel hoger zijn dan de Euromast, dag en nacht draaien en knipperende lampen hebben, is hij zich van bewust. Dat dit het landschap compleet verandert ook.
Hoe dan ook; de plannen voor windturbines in onze buurt worden steeds realistischer. Er is nog geen besluit, maar in maart/april komt het zogenoemde RES 1.0 bij de gemeenteraad langs. Hierin staan de voornemens voor de periode tot 2030.
Tot dusver delven inwoners steeds het onderspit bij de verschillende rechtszaken die al tegen windmolens zijn gevoerd. Dit komt omdat in de huidige normen en processen nog geen rekening wordt gehouden met de steeds duidelijker wordende nadelige effecten van windmolens. Omdat we acties en eventuele rechtszaken niet vanuit de BEO willen doen, zijn we ons nog aan het beraden hoe we dit het beste kunnen organiseren.
Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het secretariaat info@beo-exel.nl

Door |2021-02-27T22:48:07+01:0020 februari 2021|Lochem, Stedendriehoek-cleantech|0 Reacties

Geef een reactie