Hoeveel betaalt de stroomconsument nou mee aan windturbines en zonnepanelen?

De berekening ervan lijkt wat complex, omdat er alleen als er stroom geleverd wordt geld bijgelegd wordt door de stroomconsument. Dat betekent dat je niet zomaar kan zeggen: 1 windturbine kost de gemeenschap 500.000 € per jaar. De berekeningen van de Noordelijke rekenkamer (zon en wind) zijn uitgebreid en nauwkeurig, maar geven een resultaat voor het eerste exploitatiejaar. Wij gebruiken een eenvoudige methode voor een bedrag per jaar. Om uit te rekenen wat het u en uw buren gaat kosten gebruiken we de Remi-methode. Die werkt zo:

Windturbine

Vermogen windturbine in MW x aantal vollasturen x subsidie per MWh = hoeveelheid subsidie per jaar Cijfervoorbeeld: Windturbine heeft vermogen van 5,6 MW Aantal uren dat die 5,6MW wordt geleverd 3000 Subsidie per MWh 28€ Er zijn dus 2 variabelen: Die 3000 uur per jaar kan meer of minder zijn (afhankelijk van de wind) en de subsidie per MWh. Die laatste is complex; de exploitant krijgt het verschil tussen marktprijs en de kostprijs plus marge. We hebben jaarrekeningen nodig van windexploitanten om de exacte subsidie te bepalen. Wie ons daaraan kan helpen is welkom. De berekening levert in het cijfervoorbeeld een subsidiebedrag op van 470.000€ per jaar. Deel dat door het aantal huishoudens in de gemeente en dan weet je hoeveel het per huishouden zou kosten. Hier zitten niet de kosten bij van het uitbreiden van de netwerkcapaciteit om de windturbines aan te sluiten. Die zitten ook op de stroomrekening.

Voor zonneparken werkt het zo:

Vermogen zonnepark in MW x aantal vollasturen x subsidie per MWh = hoeveelheid subsidie per jaar Cijfervoorbeeld zonnepark: Aantal Hectare zonnepark 10 Vermogen per hectare 0,8MW aantal uren dat die 0,8MW geleverd wordt 950 Subsidie per MWh 32€ De berekening levert in het cijfervoorbeeld een subsidiebedrag op van 243.200€ per jaar. Deel dat door het aantal huishoudens in de gemeente en dan weet je hoeveel het per huishouden zou kosten. We hebben jaarrekeningen nodig van zon-exploitanten om de exacte subsidie te bepalen. Wie ons daaraan kan helpen is welkom. Hier zitten niet de kosten bij van het uitbreiden van de netwerkcapaciteit om de zonneparken aan te sluiten. Die zitten ook op de stroomrekening.