Artikel van Pointer gelezen? Klopt niet veel van. Dit is waarom:

Willem Joustra begint zijn introductie van RES in Beeld meteen met het schetsen van een doemscenario.

 Wat nou doemscenario? Er komen duizenden windturbines en vierkante meters zonneveld in Nederland. Daar hebben veel mensen voor gestemd. Die vinden dat toch geen doemscenario?

…..staat hij naast klimaatontkenner en Clintel-oprichter Marcel Crok

 Ik heb Crok nog nooit klimaat horen ontkennen. Sterker nog, hij schrijft er boeken over.

Samen hebben ze RES in Beeld opgericht als “waakhond van het klimaatbeleid”

Pointer haalt dingen doorelkaar. RES in beeld is een website van Clintel. Clintel is mede door Marcel Crok opgericht als waakhond van klimaatbeleid. Willem Joustra is geen oprichter.

In de praktijk betekent dat: desinfomatie verspreiden en twijfel zaaien om omwonenden tegen de duurzaamheidsplannen in hun gemeenten op te zetten.

Hoezo is een plaatje maken “omwonenden tegen duurzaamheidsplannen opzetten”? Er zijn toch allemaal omwonenden die het heel graag willen gezien hun stemgedrag? Waarom zouden die niet blij zijn met die plaatjes? Nogal tendentieuze aanname dit!

Vaak gaat het om zoekgebieden waarvan gemeenten nog helemaal niet weten of en waar de windmolens zullen komen. De organisatie plaatst vervolgens met Photoshop beelden van windmolens in de foto’s om te laten zien hoe de windmolenparken eruit gaan zien. Op het eerste gezicht een sympathieke manier om omwonenden te informeren.

 Precies, een sympathieke manier om omwonenden te informeren.

 Alleen kloppen de afbeeldingen van Joustra niet, blijkt uit onderzoek van Pointer. De windmolens worden te groot afgebeeld.

 Van de honderden plaatjes heeft pointer er 5 opgezocht. Daarvan was er 1 helemaal goed, die laten ze dus vallen. Toen waren er nog 4. Geen aselecte steekproef, en dus geen bewijs van de stelling “Alleen kloppen de afbeeldingen van Joustra niet” Er kloppen er 4 niet met visualisaties van turbines die verder weg zijn ingetekend. En pointer heeft de hele res in beeld website af moeten struinen om die te vinden. Als de laatste 50 waren vergeleken was het een sterker verhaal geweest.

Op die manier voedt hij de zorgen die omwonenden al hebben over de komst van de windmolens.

Voordat wij plaatjes maken hebben de meeste omwonenden geen idee wat de plannen zijn en hebben ze er dus geen zorgen over. Want ze worden door de overheid niet geïnformeerd. Wat de res directeur wel zegt dat de overheid moet doen. We doen eigenlijk het werk van de overheid.

Zo zet hij de turbines neer als gevaarlijke machines die regelmatig in brand vliegen,

Brand: 1 januari, 4 januari

 ….uit elkaar vallen

4 januari, 3 februari, 17 februari, soms op een huis.

 ….en vele doden op hun geweten hebben.

Onjuist: Er staat nergens “vele doden op hun geweten hebben.” Staat er gewoon niet.

 Hoewel veel van zijn argumenten eenvoudig te weerleggen zijn,

 Nul. Geen enkele weerlegd. Alles aantoonbaar, zie de linkjes.

  ….wordt de onjuiste en misleidende informatie geregeld overgenomen door actiegroepen en gemeenteraadspartijen. En dat leidt tot problemen.

 Niks misleidends aan. Ziehier een overzicht van branden, fatale ongelukken en materiaal wat afbreekt.

Daar bleek dat Crok en Joustra dezelfde mening hebben als het op het klimaat aankomt: van klimaatverandering is geen sprake en CO2-reductie heeft geen effect.

Beide heren zijn zich bewust van klimaatverandering. De ene schrijft er boeken over en de andere woont onderaan een eindmorene van de laatste ijstijd. Het effect van CO2 reductie wordt door Marcel Crok berekend op 0,003 graden celsius in het jaar 2100.

Niet lang daarna werd RES in Beeld opgezet als zusterorganisatie van Clintel.

RES in beeld is een website van Clintel. De site is geen aparte organisatie.

Zo schrijft Joustra dat windmolens volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar de WHO geeft in het rapport dat Joustra aanhaalt alleen het advies windturbines overdag niet meer dan 45 dB aan geluid te laten produceren, omdat bij een hoger niveau het geluid met nadelige gezondheidseffecten wordt geassocieerd.

 Mja, wat daar staat dus: …omdat bij een hoger niveau het geluid met nadelige gezondheidseffecten wordt geassocieerd. Oftewel “schadelijk voor de gezondheid”. Dat is het punt ja.

 In Nederland mag het geluidsniveau van windturbines niet meer dan 47 dB zijn, gemeten bij de gevel van een woning. In de nacht niet meer dan 41 dB. (Ter vergelijking: een koelkast maakt ongeveer 40 dB aan geluid, een airconditioning 50 dB).

 De windbranche zelf is opgehouden met de vergelijking met de koelkast. Misschien even met pointer gaan praten jongens. Over het waarom.

 Volgens het RIVM, dat een studie deed naar geluid en windmolens, zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van windmolens niet eenduidig: de effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidsniveau, maar soms wel met ervaren hinder.

 Mja, gezondheidseffecten hangen samen met ervaren hinder. Dat is het punt ja.

 Ook zou de slagschaduw schadelijk zijn, volgens Joustra. Slagschaduw kan hinderlijk zijn, maar is op zichzelf niet schadelijk.

Nou even onderzoekje dan maar over epileptische stoornissen en slagschaduw: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18397297/

Daarom worden windmolens via de officiële slagschaduwnorm zo ingesteld dat ze bij elkaar maximaal zo’n 6 uur per jaar slagschaduw op een woning of pand kunnen laten vallen. Anders worden ze stilgezet.

Mja dat is het punt, ze worden stilgezet vanwege schadelijkheid voor mensen met epileptische aandoeningen en hinder. Fijn dat pointer de argumentatie zelf aanlevert, dat scheelt tijd.

Joustra heeft de tekst op zijn website aangepast naar “cumulatief 185 doden” (in plaats van alleen in 2018), nadat Pointer met hem sprak. We kunnen niet nagaan of dat wel klopt. Het rapport in kwestie spreekt over in totaal 156 fatale incidenten sinds de jaren tachtig, hoeveel doden daar precies bij zijn gevallen is onduidelijk.

 Ja er vallen dus doden door windturbines. We zijn er alleen niet over uit hoeveel. En blijkbaar vindt niemand bij pointer dat de windbranche die cijfers zou moeten aanleveren.

 Daarnaast is de data van de actiegroep onbetrouwbaar (geregeld afkomstig van activisten)

 De actiegroep verzamelt data door nieuwsberichten te zoeken. De data is zo betrouwbaar als de nieuwsberichten.

 …en hebben de incidenten vaak niets te maken met de windmolens zelf, maar met bouwwerkzaamheden of andere omstandigheden (zoals een suïcide, of een klein vliegtuig dat tegen een meetinstrument aan vloog).

 Het zijn onderhouds- en bouwwerkzaamheden aan de windturbines zelf. Zonder die turbines leefden die mensen nog.

 In 2013 stierven in Nederland wel twee monteurs door een brand in een molen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Dat is het enige fatale incident dat we in Nederland konden vinden.

 Precies. Doden door windturbine onderhoud. En de wereld is groter dan Nederland dus vandaar. Maar dit dus. Dat is het punt ja.

Het werkelijke aantal brandende windturbines is dus veel lager, maar goede cijfers ontbreken.

Oh ja? Veel lager dan 2 per jaar? Wat is het dan? Dit zijn de beste verzamelde gegevens tot nu: rapport

  Joustra blijft naar hetzelfde rapport wijzen als we hem ernaar vragen, of naar websites die hetzelfde rapport van de Britse anti-windmolenactiegroep aanhalen. “Zoek op Twitter naar “windmolen brand”, “windrad brennt” of “windrad feuer” of “windturbine fire” en tel de nieuwsartikelen waarnaar gelinkt wordt”, geeft hij als tip. Maar de berichten op Twitter zijn niet altijd betrouwbaar

“Niet altijd betrouwbaar”? Dus die lokale persberichten met foto’s zijn ook allemaal desinformatie? Het mooie aan het rapport is dat alle incidenten terug te vinden zijn. Allemaal keurig verifieerbaar, ongeacht wie het onder elkaar gezet heeft.

  ….of herhalen hetzelfde nieuws waardoor ze een vertekend beeld geven.

Tip voor de “onderzoeksjournalist”: Wanneer 2 of meer bronnen spreken over een incident op dezelfde datum en dezelfde locatie kan je aannemen dat het om 1 incident gaat. Zo voorkom je een vertekend beeld door dubbeltellingen. Het onderwijs is niet meer wat het geweest is.

Maar wat Joustra niet meldt is dat EU-landen ook 56 miljard subsidie gaven aan de productie van fossiele brandstoffen – terwijl daarvan de infrastructuur al jaren staat, in tegenstelling tot bij de bouw van nieuwe windparken. Joustra is het daar niet mee eens. “Er gaat geen subsidie naar fossiele industrie in Nederland. Sterker nog, fossiele brandstoffen hebben ons rijk gemaakt.” Nederland kent geen prijssubsidies op brandstoffen. Wel bevoordeelden we de industrie in 2020 met ruim 4,4 miljard euro aan onder andere belastingvrijstellingen op kerosine en op stookolie voor de commerciële scheepvaart.

Inderdaad, geen subsidie voor fossiel. Belastingkorting is geen subsidie. Subsidie is geld dat van anderen wordt afgepakt om aan jou te geven, bijvoorbeeld een npo journalist, belastingkorting is dat er minder van je wordt afgepakt. Bijvoorbeeld dat je de eigenaar blijft van de vruchten van je arbeid. Die je aan je afnemers verkoopt zonder ze te dwingen het aan te schaffen. Waarbij bij belasting gedreigd met worden met opsluiting. Dit: “bevoordelen we de industrie”, dat is eigenlijk bevoordelen van de consument, die minder belasting hoeft te betalen voor de producten die hij afneemt. Maar voorstel: schaf alle subsidies af. Okay?

En vermoorden windturbines beschermde vogels, zoals Joustra schrijft?

 Ja. Deze bijvoorbeeld. En nog duizenden anderen.

We hebben meerdere malen geprobeerd Joustra te interviewen, maar hij wilde dat lange tijd niet. Na herhaaldelijke verzoeken en gesprekken zegde hij de interviewafspraak die uiteindelijk gemaakt werd alsnog een paar uur van tevoren af. Wel spraken we telefonisch met hem.

 Wel even erbij zeggen waarom ik afzegde. Dat was omdat pointer verbood dat ik het interview ook zou opnemen. Heeft pointer iets te verbergen? Ja, fout citeren bijvoorbeeld.

Daarmee plaatst hij zichzelf buiten Clintel. Maar dat klopt niet. Volgens de lobbyclub zelf heeft Joustra opgetreden als de zaakwaarnemer van Marcel Crok en verkondigt hij op een bijeenkomst in een gemeente ook de boodschap van Clintel: “Er is geen klimaatcrisis”.

 Als je ingehuurd wordt en daarvoor wordt betaald ben je nog geen onderdeel. Ik ben in te huren voor spreekbeurten over klimaatbeleid. Zakelijke vertegenwoordiging van Marcel Crok’s lezingen staat buiten Clintel. Mooie, pakkende titel ook: ”Er is geen klimaatcrisis”. Het tegendeel beweren is angstzaaien en misleidend.

Negatief is Joustra niet over windmolens, vindt hij zelf. “Ik ben helemaal neutraal over windmolens”, reageert hij in een telefoongesprek. “RES in Beeld maakt alleen maar plaatjes en die mag je mooi of lelijk vinden. Dat doet er eigenlijk niet toe.”

 Ik ben zelfs groot voorstander van 150 windturbines in Amsterdam en 100 in Utrecht-stad. Ik ben heel erg tegenstander van windturbines op het platteland.

En vraag u verder vooral af waarom de voorstanders van windturbines zoveel moeite hebben met plaatjes. En dan zeggen dat ze te groot zijn, terwijl het ze niet groot genoeg kan zijn getuige de uitlatingen van wethouders in Culemborg en Utrecht. Waarom in hemelsnaam maken die mensen zich zo druk om plaatjes?