Dit zijn opnames van het bestaande windpark bij Lathum. Wanneer na 15 jaar de subsidie ophoudt worden windturbines vervangen of afgebroken. Wanneer ze vervangen worden komen er modernere voor in de plaats die meer energie opwekken. Deze zijn hoger. Deze windturbines worden bij opwaardering van het windpark ongeveer 2 maal zo hoog. Deze afbeeldingen geven een indruk van hoe groot die moderne molens zijn. Het is onzeker of de bestaande molens in deze afbeelding vervangen gaan worden, ze hebben nog een aantal jaren subsidie.

We hebben de bestaande windturbines dus 2 maal zo hoog afgebeeld om een indruk te geven van wat de moderne hoge molens als effect hebben. De opnames zijn vanaf 3 posities gemaakt. Nummering 1, 8 en 9.