Lingewaard

In gemeente Lingewaard is veel verzet tegen de komst van windpark Caprice. Er zijn veel bezwaren ingediend. Die bezwaren zijn volgens het gemeentebestuur van Lingewaard ingediend namens zeker 366 omwonenden. Het gaat om mensen uit Angeren, Doornenburg en het bij de gemeente Duiven behorende dorp Loo. (Lees verder…)

Op de kaart ziet u de lokaties:

De “in idee” status is ook hier weer veel serieuzer en verregaander dan op het eerste gezicht doet vermoeden. De ontwikkelaar heeft zelf visualisaties gemaakt van het park. Let op de punten op de 2 kilometer lijn. Wij worden weleens beschuldigd van overdrijven, maar deze ontwikkelaar toont dat wij blijkbaar ook weleens wat te kleine visualisaties maken.

De beelden staan hier.

Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.

RES planDe Arnhem Nijmegen RES documenten
Op te wekken TWh
Percentage van totale gemeenteverbruik(Zoek het totale verbruik van je gemeente hier: Energietransitie)
Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal
Lokale actiegroep Hier had uw actiegroep kunnen staan
Aantal windturbines6
Windturbinelokaties2
Aantal Hectare zonneveld
Zonneveldlokaties
Biogas vergister
Nucleair
Schatting jaarlijkse SDE subsidie
Subsidiekosten per huishouden
Door |2020-12-29T17:02:14+01:0027 december 2020|Arnhem-Nijmegen, Lingewaard|0 Reacties

Geef een reactie