Wat doet de Provincie?

De RES-regio’s lopen niet overal langs de provinciegrenzen. Dat kan betekenen dat binnen de provincie andere RES-oplossingen worden voorgesteld. Heeft u als statenlid hier nog wat over te zeggen? Wat is de rol van de Provincie? Veel gedeputeerden geven aan dat ze het bod uit de RES-en steunen. Welke zeggenschap heeft u eigenlijk? Het ruimtelijk beleid is een Provinciale aangelegenheid. Heeft u inzicht in waar u voor stemt als u de RES boven het Provinciebeleid zet? Waarom wordt de nadruk op zon en wind gelegd? Wat als het ’s nachts niet waait?

Wat heeft de provincie aan voorlichting gedaan? Provincie Friesland meldt op haar site dit:

Energietransitie: in het kort

Het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen. Onze energievoorraad van olie en gas raakt op. En de energieprijzen gaan op termijn flink stijgen. Daarom moeten wij in actie komen.

Wanneer raken olie en gas op? Wat is de prijsontwikkeling van aardolie en aardgas gecorrigeerd voor inflatie? 

Stel de juiste vragen aan het college. Deze helpen u al op weg: