Molenlanden

Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.

RES planHet Alblasserwaardse RES document
Op te wekken TWh
Percentage van totale gemeenteverbruik(Zoek het totale verbruik van je gemeente hier: Energietransitie)
Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal
Lokale actiegroep Hier had uw actiegroep kunnen staan
Aantal windturbines
Windturbinelokaties
Aantal Hectare zonneveld
Zonneveldlokaties
Biogas vergister
Nucleair
Schatting jaarlijkse SDE subsidie
Subsidiekosten per huishouden
Door |2020-11-25T14:49:35+01:008 mei 2020|Alblasserwaard, Molenlanden|1 Reactie

Eén reactie

  1. C.Compier 1 maart 2021 om 17:16- Antwoorden

    Ook hier bij de gemeente Molenlanden hoor of zie je niets wat men van plan is om die krengen te plaatsen. Men laat de bewoners gewoon in het ongewisse, en als men er mee op de proppen komt is het al beslist. Je mag mee denken maar verder voeren ze het
    gewoon uit( mensen door de strot drukken) Er wordt totaal niet gesproken over kernenergie(te duur) of thorax centrales en verdere energie vormen die waarschijnlijk duurzamer en goedkoper zijn als wat men nu propageert. Al die windmolens en bio centrales draaien op zware subsidie en daarbij zijn in handen van grote energie maatschappijen, en wie betaalt straks het gelag, Henk en Ingrid. Er wordt ook niet naar deskundige geluisterd die een ander mening hebben. Het wordt allemaal door mensen
    beslist die willen scoren of er belang bij hebben. Als je ziet dat in sommige gemeentes waar het merendeel uit GroenLinks bestuurders bestaat en die kosten wat het kost hun zin doordrukken, zie het resultaat met biomassacentrales, zeer milieu vervuilend. Hier in de omgeving van Molenlanden is er nog mooie natuur en als men van die krengen en zonnecollectoren gaat plaatsen wordt het landschap totaal verpest met grote gevolgen voor de leefomgeving, daarbij zal de natuur hier ook gevolgen van onder vinden, ook kostbare landbouwgrond gaat eraan. Wij zullen als burger de rekening gaan betalen, het wordt hoogtijd dat er wordt ingegrepen en de heren ambtenaren en meer van die gasten die hebben de klok horen luiden maar weten totaal niet waar de klepel hangt, drammen en nog eens drammen, onze wil is wet en Henk en Ingrid mond houden. Ik lees ook de side van climate gate ik ontvang altijd een nieuwsbrief en daar komen deskundige aan het woord die een anderen zienswijze hebben, en dan lees je ook hoe we bedonderd worden door de politiek en zogenaamde deskundige die hun eigenbelang bij hebben, geld en nog eens geld maar wel naar de verkeerde kant(belasting geld) Zoals ik het nu ziet, ik doe nergens aan mee, kost veel geld, aardgas hebt je nog de komende jaren nog hard nodig, wacht af dat het een goed alternatief waardoor je niet op hoge kosten wordt gejaagd, daarbij oude huizen kunnen helemaal niet van het aardgas af. Dus mensen pas op laat je niet gek maken door die drammers in de gemeente en overheid.

Geef een reactie