Turbines bij Maarsbergen

Belangrijke mededeling over dit bericht!

Dit is onze impressie van de toekomstige windturbines bij Maarsbergen. Ondertussen zijn er initiatieven van FvD-Utrecht en de lokale partij BHV die zich hier tegen keren.

De omgeving van Maarsbergen kent veel windurbine zoekgebieden. Onderstaande kaart is samengesteld door het ministerie van Economische zaken en Klimaat, op basis van het RES regiodocument van de U10. De turbines waar de plannen in zo’n vergevorderd stadium zitten dat ze met redelijke mate van zekerheid gaan komen zijn weergegeven. De overige gebieden zijn herkenbaar aan de oranje vlekken. Deze gebieden komen op tafel zodra de andere windturbines er staan; Om klimaatneutraal te worden met windturbines zijn er namelijk veel meer nodig dan deze paar. Omdat er ondertussen al een aantal staan is de verwachting dat de weerstand er niet meer is. Het is dan toch al aangetast.

Berichten over deze RES-regio:

Door |2020-10-13T10:05:58+02:0018 juni 2020|U10-U16, Utrechtse Heuvelrug|0 Reacties

Geef een reactie