Wacht even met die subsidies Wiebes

Het Europees Recht stelt eisen aan de overheid bij het plaatsen van windturbines. Hierover is een rechtszaak geweest in Nederland. De club die de rechtszaak begon was volgens de rechter niet de goede vertegenwoordiger van de belanghebbenden. De rechter heeft daarmee niet gezegd dat de klacht ongegrond is. De rechter heeft niet naar de inhoud van de zaak gekeken. Ondertussen gaat de windindustrie gewoon door met plannen. Zonder subsidie kan dat niet. Stop de subsidie, dan stopt de windindustrie. Teken de brief, stuur hem op.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Betreft: dringend verzoek tot gesloten houden loket SDE++ voor wind op land vanaf 24 november a.s.

Datum: 19 november 2020

Geachte heer Wiebes,

Opening SDE++ loket

Op 24 november bent u voornemens het SDE++ subsidieloket te openen voor een volgende ronde.  Onderdeel van deze subsidieronde zijn subsidies voor windenergie op land.

Vergunningen windturbines mogen niet worden gebruikt

In een arrest inzake windturbines in het Waals Gewest heeft het Europees Hof bepaald dat algemene milieu- en veiligheidsregels, die van toepassing zijn op windturbines, niet mogen worden gebruikt voordat deze wetenschappelijk zijn getoetst. (bron ECLI:EU:C:2016:816, uitspraak 27-10-2016, ook wel genoemd “de zaak d’ Oultremont”, zie ook deze link: https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C-290.15)

In een arrest inzake windturbines in het Vlaams Gewest heeft het Europees Hof bovengenoemd arrest bevestigd. Tevens heeft het Europees Hof in dit arrest uitdrukkelijk bepaald, dat regionale of nationale overheden hiervan niet mogen afwijken. (bron ECLI:EU:C:2020:503), uitspraak 25-6-2020, zie ook deze link:  https://www.commissiemer.nl/jurisprudentie/C+24.19)

Vergunningen voor windturbines in Nederland worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. De normen in dit besluit zijn niet getoetst. Derhalve mogen vergunningen voor windturbines in Nederland op dit moment niet worden gebruikt volgens Europese wetgeving.

Claims van honderden miljoenen

Als het SDE++ loket wordt geopend voor windenergie op land, dan zal dit leiden tot toezeggingen van subsidie door de Nederlandse Staat aan de initiatiefnemers van windturbineparken. Naar verwachting zal de Nederlandse Staat zich hiermee binden voor honderden miljoenen aan subsidie. 

Gezien de uitspraken van het Europees Hof moet ervan worden uitgegaan, dat de vergunningen om de subsidies te realiseren niet zullen mogen worden gebruikt. Initiatiefnemers zullen dan een grond hebben om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade. Deze claims kunnen mogelijk oplopen tot bedragen in dezelfde orde van grootte als de misgelopen subsidies.

Onbehoorlijk bestuur

Het verlenen van toezeggingen tot subsidies, in de wetenschap dat deze niet kunnen worden uitgekeerd omdat de te verlenen vergunningen niet mogen worden gebruikt, is financieel roekeloos en moet derhalve worden bestempeld als onbehoorlijk bestuur.   

Dringend verzoek

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u dringend om het SDE++ loket voor wind op land op 24 november a.s. en daarna gesloten te houden.

Hoogachtend,

diverse organisaties

Door |2020-11-17T09:20:22+01:0017 november 2020|Nieuws|0 Reacties

Geef een reactie