Windturbines Wijk bij Duurstede

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede komen mogelijk 5 grote windtubines. Dat is te lezen in de RES-documenten van de de U16 en het onderzoek van Pondera wat de gemeente liet uitvoeren. De afstand tot de wijk “de Horden” is 1800 meter en tot Cothen 2 kilometer. (Hier met bewegend beeld voor de liefhebber.)

Dat zal er zo gaan uitzien:

Voor de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede kan de omgeving drastisch gaan veranderen. De nu landelijke historische gemeente die bekend staat om het vredige rustgevende landschap laat zich in de RES gelden, ondanks dat de bevolking hier niet op zit te wachten. De mogelijke windturbine lokaties worden genoemd in de RES documentatie van regio U10/U16 (Kijk vanaf pagina 41.) en een Pondera onderzoek. Ook in de beantwoording van het WOB verzoek dat een bezorgde burger opstelde reageert Eneco begin 2020 enthousiast op deze mogelijkheid.  Ook geeft de verantwoordelijk wethouder in een interview aan dat er al onderzoeken zijn gedaan naar mogelijke locaties.

Het unieke coulissenlandschap ten noorden van Wijk bij Duurstede moet er ook aan geloven; Tussen de wijk “Noorderwaard” en de kern Leersum staan 9 mogelijke windturbines ingetekend, op ongeveer 2 kilometer van de bebouwing.

Een op de kaart gegeven status “in idee” betekent dat nog geen verder uitsluitsel is over het plan. De gemeente kan al verder zijn, bijvoorbeeld in Oss-Den Bosch, waar het college van Burgemeester en wethouders al voorbij de ideeën fase was en de molens toch nog op “in idee” staan. Ook in Wijk bij Duurstede blijkt er al onderzoek te zijn gedaan naar mogelijke locaties.

Deze foto is gemaakt vanaf “Steenen Brug”.

Deze foto is gemaakt vanaf de Landscheidingsweg in de richting van de Utrechtse Heuvelrug. De mogelijk toekomstige turbines staan 2 km ver weg en hebben een masthoogte van 165 meter. De heuvel op de achtergrond is zo’n 30 meter hoog.

Naar aanleiding van dit bericht heeft de lokale radio een reactie van de verantwoordelijk wethouder gekregen. Die gaf hij in dit interview:

Regio90: Wethouder Marchal laakt windmolenpubliciteit

Wij lazen dit bericht met enige verbazing. Wij verwijzen in ons bericht naar de RES van de U10 als bron. Wij verzinnen het niet zelf.

Onze informatie wordt soms overgenomen door lokale pers, waarbij de informatie die wij leveren ook door die pers zelf gevonden kan worden in de bronnen. Onze bron is de overheid zelf.

De onjuistheden in de reactie van de wethouder sommen we bij deze op:

– Wij claimen helemaal niet meer te weten over de plannen.
Wisten we maar meer. Onze werkwijze is volkomen transparant: We lezen de regionale energie strategieën en rekenen eraan. Dat staat iedere inwoner vrij om te doen. Bezorgde inwoners sturen ons foto- en videomateriaal en daar plaatsen we turbines en zonnevelden in. Zo weten inwoners hoe het eruit zou komen te zien.

– “De gemeente is niet gevraagd of de info klopt.” Niet door resinbeeld, ook niet door de bewuste media.
Er is geen enkele aanleiding voor ons om te vragen of de door de overheid zelf verstrekte informatie klopt. Toch? Of geeft de overheid informatie die niet klopt? Door burgers is het overigens wel gevraagd.

– ‘Feiten worden verdraaid, er wordt mist verspreid. Er was geen navraag bij ons.’
Welk feit is verdraaid in ons bericht? Wat is mistig? De RES regiodocumentatie zelf? Er is meer dan 10 weken geleden navraag gedaan bij de gemeente door een bezorgde burger. Die heeft op grond van de Wet openbaarheid bestuur aan de gemeente gevraagd om de communicatie tussen de gemeente en anderen over de invulling van de RES. De gemeente heeft de eerste 4 weken-termijn laten verlopen en verlenging gevraagd. Aan het eind van de verlenging antwoordde de gemeente dat de vraag te algemeen is. Dat had natuurlijk al eerder gedaan kunnen worden. De vraag is aangescherpt en ligt nog steeds bij de gemeente. Misschien moet de gemeente de inwoners serieus nemen en gewoon antwoord geven.

– Maar dit is nog veel gekker: Wat resinbeeld.nl als ‘waarheid’ hanteert, herkent de wethouder totaal niet zegt hij.
De wethouder is zelf betrokken geweest bij het opstellen van het RES-bod wat wij als waarheid hanteren, hoe is het mogelijk dat hij het niet herkent? En mogen we het RES-bod van de U10 inderdaad niet als waarheid hanteren?

– Suggereren wij de komst van windturbines bij Sandenburg?
Nee, niet wij suggereren dat er windmolens bij Sandenburg zouden komen. Dit is een suggestie die de overheid doet in het RES bod!

– Dan komt de aap uit de mouw. De wethouder geeft toe: “Er zijn weleens wat onderzoeken gedaan”.
Het is dus onmogelijk dat de wethouder dit totaal niet herkent. Maar als hij dat weet, waarom weten de inwoners er niks van? En waarom kon dat niet al 10 weken geleden beantwoord worden?

– Onze conclusies zijn kletskoek?
Wij trekken geen andere conclusie dan dat de overheid stelt dat de “mogelijke lokaties” genoemd worden in het RES-bod.

De onderstaande opmerking van de wethouder verbaast ons helemaal:

De wethouder zegt: “Eerst wilde ik niet reageren, maar ik voelde me nu wel gedwongen om via Twitter te zeggen dat het fakenews is”.

Dit zegt hij dus terwijl hij wist dat er al onderzoeken zijn gedaan. Die doe je niet als je geen plannen hebt.

En dit in een gemeente waar in het coalitieakkoord is opgeschreven:

De gemeente spant zich echt in om alle belanghebbenden te betrekken. Ze praten niet enkel over draagvlak, ze laten duidelijk zien hoe ze hieraan werken en dat dit ze aan het hart gaat. Daarbij gaan ze diep democratisch te werk. Wat wil zeggen dat ze naast de wensen en belangen van de meerderheid, tevens oog hebben voor de wensen en belangen van de minderheid. Dit vragen ze ook van ons, als wij zaken met elkaar moeten regelen.

  • Ze betrekken ons vroeg bij zaken die ons aangaan en laten ruimte voor ons om invloed uit te oefenen. We merken dat het echt verschil maakt als je meedoet.
  • Als er afspraken zijn gemaakt, dan houden ze zich daaraan.
  • Ze zijn duidelijk en transparant. En richten zich bij voorkeur op wat kán, zonder uit het oog te verliezen wat móet.
  • Ze zijn integer, betrouwbaar, moedig en geloofwaardig.

Maar laten we positief afsluiten:

De berichten leidden tot commotie in de dorpen en vragen van burgers. De wethouder: ‘De gemeente kreeg vragen of we de waarheid misschien achterhouden. En dat is natuurlijk volstrekt niet waar’.

Mooi, dan is de beantwoording van het WOB-verzoek van de bezorgde burger geen enkel probleem en kan die spoedig verwacht worden toch?

En wanneer was de wethouder van plan “De inwoners te betrekken bij zaken die hen aangaan en ruimte te geven om invloed uit te oefenen? In elk geval ver nadat die onderzoeken zijn geweest? Want daar hadden de inwoners nog niks van gehoord. En wanneer krijgen de inwoners inspraak? Is dat al geregeld? Oh, de RES is al op 16 juni door de raad aangenomen. Dus dat is wat laat.

“Ze betrekken ons vroeg bij zaken die ons aangaan en laten ruimte voor ons om invloed uit te oefenen.”

Hm. Zijn er nog volksvertegenwoordigers die hier vragen over kunnen stellen?

Door |2022-03-15T07:43:15+01:0021 december 2020|U10-U16, Wijk bij Duurstede|1 Reactie

Eén reactie

  1. Anton Rekké 17 augustus 2020 om 11:10- Antwoorden

    Prachtig toch? Plaatst de heuvels in een fraai perspectief … moet vanaf de Doornse Kaap ook een schitterend Landmark zijn straks.

Geef een reactie