Culemborg

drie bestaande en zes te bouwen windmolens Beesdse Veld Culemborg

Hierboven ziet u waar de windturbines in de gemeente Culemborg zullen worden gebouwd. Ten zuiden van de N320 in een veengebied. De precieze plaats is nog niet bekend.

Die zes turbines zullen een tiphoogte hebben van ongeveer 225 meter. Gebaseerd op normen die ook gelden voor bijvoorbeeld het toekomstige windpark Goyerbrug aan het Amsterdam Rijnkanaal in Houten geldt een invloedssfeer van 10 keer de tiphoogte, dus 2250 meter. Dat omvat het gehele industrieterrein, het grootste deel van Culemborg West, het centrum van de stad en een groot deel van Culemborg Oost. Dat betekent dat praktisch 75% van Culemborg in de invloedssfeer van de nieuw te bouwen windturbines ligt.

De projectontwikkelaar hanteert een invloedssfeer van 850 meter voor deze windmolens. Die afstand blijft erg prettig (en niet geheel toevallig) net binnen het industrieterrein.

aantal windturbines 3 oude en 6 in de planning
windturbinelokaties 2
aantal Hectare zonneveld ?
zonneveldlokaties ?

Op de website van uw gemeente komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.

Gemeentesite
Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal: 2040/2050
Lokale actiegroep: www.tegenwindculemborg.nl.

Wat betekent de RES voor Culemborg?

In Culemborg wordt al duurzame energie opgewekt.

  • Er staan drie windmolens aan de provinciale weg N320.
  • Er loopt een onderzoek naar een tweede windpark in Culemborg. Het zoekgebied hiervoor is ten zuiden van de N320. De initiatiefnemers stellen op dit moment een Milieueffectenrapportage op.
  • Op het industrieterrein Pavijen liggen op een aantal daken van bedrijven zonnepanelen. In samenwerking met Kring Culemborgse Bedrijven onderzoeken we de mogelijkheid om op meerdere grote daken zonnepanelen te gaan leggen.
  • Op het Jan Wolkershof is  de parkeerplaats overdekt met een zonnedak (780 zonnepanelen).De opgewekte elektriciteit wordt onder ander gebruikt voor het laden van elektrische auto’s.

Culemborg revisited

29 september 2020|
Door |2020-12-22T17:11:18+01:0019 december 2020|Culemborg, Rivierenland (Fruitdelta)|1 Reactie

Eén reactie

  1. C. van Aken 7 januari 2021 om 16:28- Antwoorden

    Zie hieronder wat deze windmolens gaan betekenen voor je gezondheid:
    Waar windmolens staan gepland, klinkt al snel de naam van audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum. Die publiceert binnenkort de resultaten van een literatuuronderzoek naar de effecten van het geluid van windmolens op het lichaam. Windmolens produceren gemiddeld 47 decibel, het geluid van een vaatwasser, maar ze creëren ook infrasoon geluid. Deze onhoorbare prikkeling van de zintuigen in het middenoor kan een gevoel van zeeziekte oproepen. Plus slapeloosheid, concentratieverlies en hoofdpijn veroorzaken. Zijn advies, gebaseerd op een eerste literatuuronderzoek twee jaar geleden: bewaar een veilige afstand van 10 keer de ashoogte van een windmolen.

Geef een reactie