NOS bericht bevat foutje

Wat nou fictief? Gewoon overheidsdocumenten!

Overheid geeft ons gelijk: “Maak windturbine plannen visueel inzichtelijk”

Goed nieuws vandaag bij de NOS. Al zitten er wel wat merkwaardigheidjes in.

Wij gebruiken bijvoorbeeld geen “fictieve kaart”, zoals het bericht schrijft. Wethouder van Wijk bij Duurstede zegt dit:

“Vorig jaar zomer werd er een kaart de wereld in geslingerd, waar grote windmolens ingetekend stonden op een plek waar helemaal geen windmolens komen. Dat is een eigen leven gaan leiden, mensen werden overladen met mailtjes en appjes en werden erg onrustig. Terwijl het een fictieve kaart is, die iemand gewoon verzonnen heeft.”

Hier hebben we uitgebreid over geschreven. Maar samenvattend: We gebruikten de kaarten die de overheid zelf had gemaakt. Daarin stonden mogelijke lokaties voor windturbines en zonnevelden. Daar hebben wij mogelijke windturbines in gemonteerd.

Het hele verhaal met alle links naar de overheidsdocumentatie staat hier.

Onze projectleider stelt dat de overheid de afbeeldingen zelf moet maken om mensen goed voor te lichten. De wethouder is daar inmiddels ook van overtuigd.

 “Dat is voortschrijdend inzicht. Omdat je merkt dat je door dit soort dingen op achterstand wordt gezet, niet met 1-0, maar wel 5-0. Dus dit moeten we als een haas gaan doen.”

Jammer dat het zo lang duurt voordat bij de overheid simpele logische dingen pas gebeuren als ze er eerst boos om worden.

Na 10 maanden hebben we dan toch onze zin! De RES moet in beeld gebracht worden. Zegt nu ook de overheid dus zelf. Tot voor kort werden er nog idiote opmerkingen gemaakt door wethouders die stelden “dat de res in beeld plaatjes te voorbarig zijn”. Want er was nog niks beslist. Nee hehe. Als het definitief is hoef je geen plaatjes meer te photoshoppen natuurlijk. Dan ben je gewoon te laat. En dat was misschien wel wat de overheid wilde. Niet teveel ruchtbaarheid. Anders weet de bevolking wat je uitspookt.

Wel jammer aan het NOS stuk is dat er nog wat onjuistheden in zitten.

“Overheden en bedrijven moeten samen inzichtelijk gaan maken hoe wind- en zonneparken het landschap zullen veranderen. Daarmee kan voorkomen worden dat gefotoshopte beelden van tegenstanders een eigen leven gaan leiden. Die oproep doet directeur Kristel Lammers van het Nationaal Programma van de zogenoemde RES’en”

Wij maken gewoon plaatjes voor iedereen. Als bedrijven of overheden RES-beeld willen kunnen we dat gewoon voor ze maken. Het maakt ons niet uit of je het mooi of lelijk vind. Overheden en bedrijven hoeven dat helemaal niet “samen” te doen. We doen het voor bedrijven, overheden en inwoners afzonderlijk.

“Een nog grotere uitdaging, zegt het Planbureau, is het zorgen voor voldoende draagvlak in de bevolking, omdat de plannen het Nederlandse landschap flink zullen veranderen.”

De overheid veranderd “draagvlak” naar “acceptatie” zoals te lezen is in ons verslag over de WOB-verzoeken. De in dit stuk geciteerde wethouder vertelde zijn gemeenteraad in een debat over een zonnepark zelf dat “mocht de ondernemer erin slagen aan alle voorwaarden ruimschoots te voldoen behálve het creëren van draagvlak, dan mag de gemeente volgens wethouder Hans Marchal de vergunning niet weigeren. Dus draagvlak doet er niet toe.

“Fictieve kaart

Er zijn nog maar weinig concrete zogenaamde zoekgebieden aangewezen. Daardoor blijven de gesprekken met inwoners nog abstract. Tegenstanders springen soms in dit gat, en maken fictieve visualisaties van toekomstige wind- en zonneparken, die vervolgens een grote rol spelen in de discussies.”

Wij gebruiken geen fictieve kaarten. We gebruiken kaarten van de overheid zelf. NOS journalist Heleen Ekker reageerde hierop met “het is een citaat van de wethouder”. Nou doe er dan aanhalingstekens omheen.

“Op meerdere plekken is de onrust mede daardoor zo groot geworden, dat de gemeenten die gebieden op voorhand uitgesloten hebben als locatie voor wind- of zonne-energie. Een van de plaatsen waar dat gebeurd is, is Wijk bij Duurstede. Wethouder Hans Marchal kan zich er nog boos over maken”

Goh. Was de wethouder boos. En wanneer had hij de mensen in dat gebied op de hoogte willen brengen als wij die plaatjes niet hadden gemaakt?

“Joustra erkent dat de plaatjes op zijn website niet altijd kloppen. “Zitten wij af en toe te hoog of te laag? Ja, dat zou kunnen, omdat wij niet precies weten wat de exacte locatie wordt en wat voor molen het wordt.”

Wat onze projectleider hier uitlegt is dat de toekomst voorspellen niet makkelijk is: We kennen het merk, type en kleur van de toekomstige windturbine niet. Ook de exacte lokatie is lastig voorspellen. Onze visualisaties bevatten dus een foutenmarge. Een tolerantiegrens. Of zoals accountants zeggen; een materialiteitsgrens. Dat daar van overblijft dat onze visualisaties “niet altijd kloppen” is een wat sturende opmerking. Netter was geweest dat we zo veel mogelijk de realiteit proberen te benaderen, maar dat in alle redelijkheid het echte resultaat kan afwijken van wat we visualiseren.

Wat dan echt 100% waarheid is en de belangrijkste opmerking uit het hele stuk, is dit:

“Als de overheid hier eerlijk over wil communiceren, en je hebt moeite met deze plaatjes, maak dan de goede plaatjes en vraag dan de mensen wat ze ervan vinden.”

Dat is precies hoe onze projectleider erover denkt. En hij is blij dat de overheid dat nu ook inziet na gejammer, woede en geklaag. Wij zijn er om de afbeeldingen te maken.

Door |2021-02-01T17:45:40+01:001 februari 2021|Nieuws|0 Reacties

Geef een reactie